Hrad Bouzov

Státní hrad Bouzov patří k nejromantičtějším hradům České republiky. Naleznete ho už od přelomu 13. a 14. století na kopci nad obcí stejného názvu, ležící v severovýchodním výběžku Drahanské vrchoviny, blízko soutoku potoka Špránku a říčky Třebůvky. Současná nádherně romantická podoba vznikala díky přestavbám z doby gotiky až  do konce 19. století. Dnes vás díky tomu uvítají v úchvatné krajině Litovelska a Mohelnicka zvýrazněná cimbuří, střílny, arkýře, chrliče a komíny.
K hradu se dostanete příjezdovou cestou, kterou lemují naše národní stromy – lípy. Na hradě Bouzov se prolíná hned několik uměleckých slohů – hlavně gotika a renesance. Hrad Bouzov si vysloužil přezdívku „pohádkový“, zásluhu na tom má nejen vzhled, ale i skutečnost, že se zde natáčela celá řada známých televizních a filmových pohádek. Bouzov pořádá hlavně v sezóně mnoho společenských a kulturních akcí. Podívat se tady lze na výstavy, divadelní představení, koncerty. Můžete tady uspořádat svatbu, pronajmout si sál, nádvoří nebo síně.
Zařízení a vybavení interiérů pochází z československým státem konfiskovaných (1918) soukromých sbírek arcivévody Evžena Habsburského a rovněž z majetku Německého řádu. Nechybí ani nově vyrobené vybavení, zpracované podle speciálních požadavků.

Při návštěvě hradu Bouzov uvidíte bohatě zdobené interiéry a rozhodnout se můžete pro prohlídky v několika okruzích. Před hradem si všimněte dvou padacích mostů a padací mříže. Mosty a mříž dosud fungují a využívají se při různých slavnostních příležitostech – například při zahájení a ukončení sezóny, jarmarku nebo karnevalu.
Nádvoří je obestavěno obytnými křídly, jen západní část je uzavřena zdí hradu. Na nádvoří stojí novorenesanční kašna, která ukrývá studnu, vyhloubenou do 52 metrů. Samotná studna byla vytesána do skály. Na okolní krajinu se můžete podívat z hlásky vysoké 58 metrů, tu obklopují budovy postavené do tvaru podkovy. V předhradí najdete kapli Panny Marie. Nechybí ani rozsáhlý přírodně krajinářský zámecký park s rytířským kolbištěm v zadní části hradu. Historicky významná je zde socha Jana Nepomuckého z roku 1714 umístěná nalevo od mostu.

facebook twitter