Nedaleko Moravské Třebové, na kopci nad městečkem Trnávkou, stojí romantická zřícenina hradu Cimburk. Kamenný hrad byl vybudován kolem roku 1300 a nechal jej vystavět Ctibor z Lipnice. Jméno Cimburk vzniklo podle erbu pánů z Lipnice, na kterém bylo vyobrazeno cimbuří. Protože jménem Cimburk byl později nazván ještě jeden hrad u Koryčan, hradu nad Trnávkou se říká Starý Cimburk.

Rozkvět Cimburka za éry pánů z Boskovic

Hrad vystřídal několik majitelů a v době husitských válek byl dokonce opěrným bodem husitů. Zatímco ve svých začátcích býval nevelkým objektem obehnaným příkopem a valem, v době, kdy jej vlastnili páni z Boskovic se dočkal rozkvětu stejně, jako třeba město Boskovice či Moravská Třebová. Oldřich z Boskovic nechal provést řadu úprav. Byla zbořena východní část plášťové hradby a parkán a část příkopu byla zastavena budovou,jejíž zdi měly tloušťku až 3 metry. V tu dobu vznikla také bašta, obranná věž a za příkopem na jihu nové předhradí. Pod hradem byl v té době založen rybník. Pozdější větší úpravy realizoval Adam Věžník. Jeho úpravy se týkaly zejména obytné části hradu.

Jako správný hrad ukrýval Cimburk skutečný poklad

V roce 1645, kdy se Moravy zmocnili Švédové, byla na Cimburku umístěna císařská posádka. Po jejím odchodu hrad pustnul, v roce 1776 byl navíc zasažen bleskem a vyhořel. Po první světové válce uvažoval řád německých rytířů o znovuvystavení nového hradu z trosek. Při archeologickém průzkumu, který tomuto záměru předcházel, byl nalezen poklad 2500 stříbrných mincí pocházejících ze 13. století. Ty jsou dnes uloženy v Národním muzeu.

Zřícenina „Starého“ Cimburka je volně přístupná. V osmdesátých letech 20. století bylo v hradním příkopu vybudováno letní divadlo a úvahy míří směrem, aby tu bylo možné divadelní představení možné občas shlédnout i v budoucnu.

Hrad CimburkHrad Cimburk

Zajímavosti v nedaleké Moravské Třebové

Za prohlídku v této oblasti kromě Cimburka stojí také městské opevnění, kostel sv. Josefa či renesanční zámek v nedaleké Moravské Třebové, případně se můžete podívat na okolí z ptačí perspektivy z nedaleké rozhledny Pastýřka.