Národní přírodní památku Mladečské jeskyně najdete v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, cca 4 km od Hanáckých Benátek. Skutečný speleologický a archeologický ráj se nachází uvnitř vrchu Třesín. Tvoří je devónské vápence. Jde o složitý labyrint puklinových chodeb a dómů, příroda zde stvořila mnoho krápníků a sintrových náteků. V částech Chrám přírody a Panenská jeskyně naleznete  nejkrásnější útvary. K objevení zdějších jeskyň došlo v roce 1826 při lámání kamene na stavbu silnice. V Dómů mrtvých došlo k významnému objevu pozůstatků sídliště kromaňonského člověka a kostí vyhynulých pleistocenních obratlovců.

Mladečské jeskyněMladečské jeskyně