Mohelnické muzeum najdete na Kostelním náměstí na bývalé faře. Budova muzea má gotické sklepy, vzácné fresky z dob renesance a v jedné z místností se dochovala původní malba z 19. století. V muzeu najdete stálé expozice „Z dějin Mohelnicka“, „Malá galerie výtvarného umění“ a „Siemens“. Blíže se seznámíte s největším evropským výrobcem motorů, s prehistorickým osídlením Mohelnicka a archeologickými nálezy regionu. K vidění jsou například kopie listin, keramické nádoby, mohelnický poklad pražských grošů, meč z bitvy u Zvole, hodinový stroj z kostelní věže, železné předměty nebo proslulá loštická keramika a poháry.

Loštický pohárLoštický pohár