U Jaroměřic a u Jevíčka se nachází památníky československých letců, kteří zde před lety nešťastně zahynuli. Jednalo se o nejtragičtější událost v historii československého vojenského letectva. Dne 26. května 1949 se v krátkém časovém rozmezí nedaleko od sebe zřítily dva stroje Letecké spojovací školy Chrudim. První asi jeden kilometr od Jaroměřic, druhý nedaleko Smolenské přehrady u Jevíčka. O život přišlo tehdy 14 letců. Sedm z nich zahynulo u Jaroměřic, dalších sedm u Jevíčka… Na místech dopadů obou strojů na památku a k uctění památky letců, byly postaveny pomníky.

Příčina pádu strojů: neznámá

Přesná příčina této tragédie nebyla nikdy zcela objasněna. Oficiálních záznamů je nemnoho a navíc si v mnohém odporují. Určit tak důvody neštěstí se zatím nepodařilo. Počasí tehdy nebylo příznivé a v době, kdy oba letouny byly ve vzduchu, se nad Drahanskou Vysočinou rozpoutala prudká bouře. Zda došlo k destrukci letounů, nebo nezvládnutí pilotáže v tak extrémních podmínkách se nepodařilo zjistit.

14 konkrétních jmen na dvou pomnících

Nápis na památníku u Jaroměřic uvádí, že mezi letci, kteří zde zahynuli, byl poručík Margetin Leopold, rotmistr Gubarjev Jindřich, četař Tuček Miroslav, dorostenec Beneš Antonín, dorostenec Ďurčo Rudolf, dorostenec Drgoň František a dorostenec Daněk Josef. Na pomníku u Jevíčka jsou uvedena jména poručíka Jiřího Koláře, podporučíka Františka Hoffmana, poručíka Jana Pavlíčka a leteckých dorostenců Zdeňka Koláčka, Jana Machálka, Bartoloměje Jurce a Františka Krále.