V lese nedaleko Jevíčka stojí kamenný pomník věnovaný památce vojáků, kteří zemřeli na následky válečných útrap a zranění po Napoleonově prohrané bitvě u Lipska v říjnu roku 1813.

Polní nemocnice v Jevíčku patřila k největším

Když za války roku 1813 bojovala Napoleonova vojska proti spojeným armádám Rakouska, Pruska a Ruska, zůstalo po bitvě národů, která proběhla u Lipska 18. – 19. října 1813 velké množství nemocných a raněných vojáků všech národností. K nim přibyli ještě ranění a nemocní francouzští zajatci. Dvorní vojenská rada ve Vídni nařídila převoz určitého počtu nemocných a raněných do ostatních zemí rakouské říše. Z tohoto důvodu bylo generálním velitelstvím na Moravě zřízeno několik polních nemocnic, mezi nimi také v Jevíčku. Další své pobočky měla tato nemocnice v Boskovicích, Velkých Opatovicích, Letovicích a Laškově. Jevíčská polní nemocnice byla umístěna v blízkosti zámku v budovách panského dvora. Fungovala zde až do konce dubna roku 1814, kdy počet nemocných a raněných výrazně klesl.

Pomník Napoleonských válekPomník Napoleonských válek

Na počátku 20. století z popudu tehdejšího zemského školního rady Leopolda Klímy vznikl na pohřebišti zemřelých vojáků pomník k uctění jejich památky. Leopold Klíma byl zároveň i jeho tvůrcem.

Uctění památky 215 Rakušanů, 8 Rusů, 20 Prusů a 133 Francouzů

Dva metry široký a jeden a půl metru silný podstavec z pěti balvanů stojí na základech hlubokých 1,30 m. Na něm je umístěna křemencová plotna, z níž se zvedá 2 m široký a 4 m vysoký obelisk, na jehož vrchu je usazený dvouhlavý železný orel, vysoký 45 cm s rozpětím křídel 1,34 m. Při výstavbě podstavce byla do něho vložena skleněná nádoba s pamětním listem, který obsahuje krátký přehled města Jevíčka. Vojenský pomník byl odhalen 6. května 1910. Tabulka na pomníku vám oznamuje následující:

1813 -1814
zemřelo po slavných bitvách na rány
a nemoce v hlavní polní nemocnici
č. 39 v Jevíčku u vědomí věrně vy-
konané povinnosti vojáka
215 Rakušanů, 8 Rusů,
20 Prusů, 133 Francouzů a byli zde pochováni.
Pokoj jejich popelu!

V blízkosti pomníku Napoleonských válek stojí také památník letců, kteří zde tragicky zahynuli za blíže nevyjasněných okolností v květnu roku 1949.