Zřícenina hradu Branky je známá spíše pod názvem Zkamenělý zámek. Najdete ho mezi obcí Vojtěchov a známými Javoříčskými jeskyněmi. Je součástí Národní přírodní rezervace Špraněk a stejnojmenné naučné stezky.

Nejasný osud hradu

Na mohutném vápencovém skalisku zde v minulosti stávala tvrz Branky, označovaná také jako hrad Špraněk a rovněž jako Zkamenělý zámek. Byl založen v roce 1313 Dětřichem ze Spran. Po jeho smrti roku 1355 se stal majitelem Jan Jindřich. Tady informace o hradě končí. Jelikož v roce 1398 markrabě Jošt zapsal Eduardovi z Kunštátu pouze panství a místo tvrze, usuzuje se, že objekt zpustl zřejmě v době markraběcích válek.

Jaká asi byla jeho podoba?

Stěny objektu od planiny před hradem oddělují dvě uměle rozšířené skalní rozsedliny. Uměle přitesaný skalní suk mezi nimi je nepravidelného šestibokého tvaru a pravděpodobně sloužíval jako nevelké předhradí. Hlavní bradlo mělo nepravidelný tvar a obíhala ho mohutná hradba. V západním výběžku byl umístěn čtyřboký palác. Zbývající zástavba byla, s největší pravděpodobností, dřevěná.

Dnes vám toto místo dopřeje romantický výhled do kraje

V současné době tu uvidíte zejména zbytky příkopů a valů. Na skalisku, které se zvedá nad hladinou potoka do výšky 54 metrů, je však vyhlídková plošina chráněná zábradlím, která umožňuje výhled po okolí. O něco níže, ve výši asi 25 metrů se nachází částečně zřícená skalní brána. V její stěně je vchod do velké ponorné jeskyně.

Zkamenělý zámek je přístupný po značených turistických trasách z Javoříčka, Vojtěchova, Kadeřína či z Březiny.